پرداخت 5 درصد از حق الزحمه طرح های آب و خاک (سیستم آبیاری تحت فشار)

بعد از پرداخت، رسید پرداخت را دریافت نمایید.

در قسمت توضیحات پرداخت (مرحله تسویه حساب) نام و نام خانوادگی کارفرما را اعلام نمایید.

«این قسمت مربوط به طرح های آب و خاک (سیستم آبیاری تحت فشار) می باشد»

سرمایه گذاری طرح را در قسمت پایین وارد کرده و بر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید:حق النظاره سازمان:

امکان پرداخت وجود ندارد!

توضیحات